Nasze laboratorium oferuje Państwu kompleksowy zakres badań diagnostycznych wykonywanych przez doświadczoną kadrę pracowniczą na nowoczesnej aparaturze laboratoryjnej.

Kierownik : specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Med- mgr  Anna  Dworak 

Tel. Kontaktowy: 413729182

Pobieranie materiału do badań : od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-9.30

Zakres badań dostępnych dla pacjentów:

 • hematologia
 • koaguologia
 • biochemia
 • immunochemia
 • analityka i serologia
 • mikrobiologia i parazytologia
 • pobieranie materiału DNA w kierunku ojcostwa

Dla zapewnienia wysokiej jakości  wykonywanych badań Laboratorium prowadzi  systematyczną kontrolę wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjną.

Uczestniczymy w Ogólnopolskim Sprawdzianie prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi  oraz Powszechnym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości  organizowanym  przez  Kolegium  Medycyny  Laboratoryjnej –Gdańsk  przy współpracy z  Labquality – Helsinki.

Zakres badań dostosowujemy do aktualnych potrzeb lekarzy i pacjentów.

Atutem naszego laboratorium jest wysokiej klasy aparatura i odczynniki do badań podstawowych i specjalistycznych.

Wykonujemy badania u pacjentów posiadających skierowanie od lekarza(w ramach umowy z NFZ) oraz indywidualnych (badania płatne ).

Wszystkie badania pobierane są na miejscu.   Większość wyników dostępna jest  w tym samym dniu.   W przypadku badań wysokospecjalistycznych, zapewniamy transport  materiału do ośrodka, który takie badania wykonuje.

Oferta dla firm i zakładów pracy:

Proponujemy zakładom pracy kompleksowe badanie pracowników i programy profilaktyki zdrowia :

 • badania profilaktyczne np. poziom glukozy, profil lipidowy (cholesterol, HDL, LDL, triglicerydy), profil nerkowy, profil wątrobowy, badania markerów  nowotworowych-PSA  i inne.
 • możliwość bezpłatnego dojazdu do zakładu i pobrania materiału do badań.

Informacje dla pacjenta

Przygotowanie do pobrania krwi do badania:

 • materiał pobiera się rano, po około 12 godzinach przerwy w przyjmowaniu pokarmów, po przespanej nocy, ( wiele parametrów ulega zmianom dobowym, niektóre nawet o kilkadziesiąt procent – jest to uzależnione od pory dnia, a także od przyjmowania posiłków, płynów, wysiłku fizycznego, stresu itp.)
 • przed pobraniem należy pozostać w spoczynku przez około 15 minut.
 • kilka dni przed badaniem należy stosować normalną dietę i aktywność fizyczną
 • zażywanie leków powinno być ustalone z lekarzem-jednak zawsze należy postępować tak samo, czyli zażywać przed lub dopiero po badaniu
 • w przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania( z wyjątkiem oznaczeń glukozy) i niezwłoczny przyjazd do laboratorium, celem pobrania materiału do badań.

Przygotowanie do pobrania moczu na  badanie ogólne:

 • mocz poranny, czyli oddany do jednorazowego pojemnika jako pierwszy po nocnym wypoczynku, z zachowaniem podstawowych zasad higieny
 • pierwsza porcję moczu należy oddać do toalety a następnie z tak zwanego środkowego strumienia do pojemnika.
 • pojemnik należy dokładnie zakręcić i opisać imieniem i nazwiskiem na boku pojemnika
 • mocz należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium

Przygotowanie do pobrania kału do badania:

 • niewielką próbkę kału należy pobrać z różnych miejsc tej samej porcji do specjalnego pojemnika
 • podpisać pojemnik i dostarczyć do laboratorium

Przygotowanie do pobrania wymazu z gardła:

 • pacjent powinien być na czczo, nie jeść, nie płukać gardła, nie palić tytoniu