Przychodnia ''Południowa'' ma 10 lat

O zmianach, jakie w niej nastąpiły i planach na przyszłość opowiada prezes dr Jacek Wijata

 • Mija dziesiąty jubileuszowy rok działania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Południowa” w Końskich. Czy nie żałuje pan decyzji o powołaniu spółki lekarzy pracowników?

  Bilans 10 lat pracy daje nam satysfakcję służenia codzienną pracą kilkudziesięciotysięcznej grupie pacjentów mieszkańców naszej gminy. To ponad milion osób, które przewinęły się przez ten okres przez przychodnię. To codzienne niesienie pomocy potrzebującym chorym. Pomoc tę udzielali wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie na stanowiskach lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, pracowników działów diagnostycznych i pomocniczych. Dzisiaj dla

 • Skąd pomysł na powołanie spółki?

  W 2003 r. w całej Polsce nastąpił proces restrukturyzacji podstawowej opieki zdrowotnej. Także nasz samorząd przystąpił do restrukturyzacji gminnej służby zdrowia, czyli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Końskie, który działał w starym, zaniedbanym budynku przy ul. Południowej. Większość pacjentów dobrze pamięta ten stan. Grupa lekarzy w tych okolicznościach przystąpiła do utworzenia spółki medycznej, która miała

 • W budynku przychodni wiele się zmieniło. Co w tym względzie udało się zrobić przez dekadę?

  Zmieniliśmy, zmodernizowaliśmy i wyremontowaliśmy cały budynek nie przerywając ani na chwilę pracy z pacjentami. Kosztowało nas to ponad milion złotych. To między innymi: wymiana wyposażenia gabinetów, korytarzy, okien, przebudowa rejestracji, ciągów komunikacyjnych, podjazdów. Pojawiła się też winda dla niepełnosprawnych. Przebudowaliśmy według nowych wymogów dotyczących służby zdrowia cały budynek. Oczywiście przeznaczyliśmy znaczne środki na nowy sprzęt

 • A co z innymi podmiotami działającymi w budynku przychodni?

  Z działu stomatologii wyłoniły się dwa podmioty medyczne: NZOZ „Stomadent” i NZOZ „Medyk”, które na tych samych prawach jak nasz zakład korzystają z dzierżawionego obiektu. W przychodni działa także apteka, która już funkcjonowała wcześniej w starej przychodni i decyzją władz samorządowych ten stan zostałutrzymany, a my mieliśmy pieniądze z podnajmu apteki, by inwestować w budynek

 • Przychodnia to przede wszystkim kadra. Jak zmienialiście jakość usług medycznych?

  Przede wszystkim postawiliśmy na zmianę dostępności do usług medycznych zwiększając obsadę lekarską. Dziś zatrudniamy, 27 lekarzy pracujących w gabinetach lekarskich. Współpracujemy z czterema lekarzami w zakresie diagnostyki rtg i usg. Nasze pielęgniarki i położne docierają do każdej potrzebującej osoby. Powiększeniu uległ dział rehabilitacji. W naszym zakładzie działa nowoczesne laboratorium diagnostyczne od lat spełniające rygorystyczne wymogi

 • Jakie plany na przyszłość ma NZOZ „Południowa”?

  Po pierwsze chcemy kontynuować działalność w dotychczasowym zakresie i planujemy dalszy jej rozwój. Nadal priorytetem jest ciągła poprawa jakości. Po drugie zamierzamy w zdecydowany sposób przystąpić do działań związanych z promocją i profilaktyką zdrowia. Mamy nadzieję, że znajdziemy poparcie naszych działań wśród wszystkich podmiotów i osób, którym powinno zależeć na zdrowiu mieszkańców naszej gminy. Z