• Ogłoszenie – Konkurs plastyczny – wygraj piłkę z autografem Bogdana Wenty !!!

  NZOZ Południowa w Końskich w ramach programu profilaktycznego „Końskie Zdrówko” ogłasza  konkurs na prace plastyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych o tematyce: „Sport i aktywny tryb życia gwarancją zdrowia ” .

   Regulamin Konkursu

  1. Czas trwania konkursu od dnia 1.04.2014 r do dnia 30.04.2014 r.
  2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Końskie.
  3. Technika wykonania prac dowolna – rysunek, grafika , akwarela , wielkość prac format A-4.
  4. Prace można składać bezpośrednio w rejestracji Przychodni lub przesyłać na adres NZOZ Południowa sp. z o.o. w Końskich ul. Południowa 1.
  5. Prace powinny być podpisane na odwrocie z podaniem imienia i nazwiska twórcy pracy, adresu , wieku , oraz podpisane przez prawnego opiekuna i nr telefonu kontaktowego a oraz oświadczenie o treści : wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie wg ogłoszonego regulaminu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu przeprowadzenia konkursu i upublicznienia pracy.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 15.05.2014 r . Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Przychodni i tablicy ogłoszeń Przychodni w dniu 16.05.2014r. Rozstrzygniecie Komisji  jest ostateczne.
  7. Atrakcyjne rzeczowe nagrody: sprzęt sportowy , artykuły do prac plastycznych .
  8. Pierwsza Nagroda – piłka z autografem Bogdana Wenty.
  9. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Przychodni i opublikowane zostaną na stronie internetowej Przychodni.
  10. Organizator nie będzie oceniał prac bez danych wskazanych w pkt 5 n/n regulaminu.
  11. Konkurs nadzoruje lek med. specjalista medycyny rodzinnej Przemysław Godzisz.
  Leave a reply →