Poradnia dla dorosłych

 • opiekę medyczną nad pacjentami dorosłymi (od 18 roku życia),
 • dziewięć gabinetów lekarskich, czternastu lekarzy pierwszego kontaktu, gabinet zabiegowy oraz gabinet szczepień,
 • lekarz pierwszego kontaktu dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00,
 • rejestracja pacjentów w rejestracji ogólnej (parter) i przyjęcia przez lekarzy na bieżąco,
 • zapisy na listę pozytywną (deklaracja wyboru lekarza pielęgniarki i położnej) codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00 w rejestracji ogólnej,
 • w godzinach od 18.00 do 8.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta świadczeń medycznych udziela:  ZOZ Końskie, ul. Gimnazjalna 41

Ponadto oferujemy następujące świadczenia lekarskie i pielęgniarskie:

 • badania i porady lekarskie w zakresie medycyny ogólnej,
 • badania i porady lekarskie w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia – dla osób w wieku 30-55 lat życia,
 • wizyty domowe lekarza (badania, porady),
 • wizyty domowe pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w celu wykonania zabiegów: iniekcje, opatrunki, oznaczanie poziomu cukru, pomiar RR, cewnikowanie, pobieranie materiału diagnostycznego,
 • świadczenia gabinetu zabiegowego: drobne zabiegi, iniekcje, opatrunki, oznaczenie poziomu cukru, pomiar ciśnienia tętniczego
 • zabiegi w zakresie promocji zdrowia: kontrola poziomu glukozy, kontrola poziomu cholesterolu, kontrola wagi ciała i BMI, pomiar ciśnienia tętniczego, szczepienia ochronne,
 • badania diagnostyczne: badania ultrasonograficzne (aparat USG z kolorowym Dopplerem) jamy brzusznej, badania EKG, badania Holterem ciśnieniowym EKG,
 • dodatkowo organizujemy badania densytometryczne, badania słuchu, badania okulistyczne (terminy podawane na tablicy ogłoszeń).