• Skąd pomysł na powołanie spółki?

    W 2003 r. w całej Polsce nastąpił proces restrukturyzacji podstawowej opieki zdrowotnej. Także nasz samorząd przystąpił do restrukturyzacji gminnej służby zdrowia, czyli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Końskie, który działał w starym, zaniedbanym budynku przy ul. Południowej. Większość pacjentów dobrze pamięta ten stan. Grupa lekarzy w tych okolicznościach przystąpiła do utworzenia spółki medycznej, która miała przejąć na siebie obowiązek i odpowiedzialność za prowadzenie zakładu opieki zdrowotnej zapewniającego opiekę medyczną nad prawie 30.000 pacjentów. Spółka podjęła się też odpowiedzialności za utrzymanie zatrudnienia wszystkich pracowników poza pionem stomatologicznym. Wszystko to znalazło się w uchwałach Rady Miejskiej w Końskich z września 2003 r. W ramach tego programu przekazano nam budynek Przychodni w dzierżawę i administrowanie na 10 lat.

    Leave a reply →